กระบวนการหลอมเหล็กใน มอก. ฉบับใหม่

ประเทศไทยได้มีการแก้ไข มอก ฉบับใหม่สำหรับ เหล็กเส้นก่อสร้าง
ซึ่งได้มีการใช้ในโรงงานผลิตเหล็กเส้นตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 61 ที่ผ่านมา
ซึ่งจากเดิม เหล็กเส้นกลมนั้นได้ใช้มอก 20-2543 ได้เปลี่ยมมาเป็น มอก 20-2559
ส่วนเหล็กเส้นข้ออ้อย ได้เปลี่ยนจาก มอก 24-2548 มาเป็น มอก 24-2559

Details

วิธีป้องกันเหล็กหน้าหนาว

“การดูแลเหล็กหน้าหนาวนั้น ต้องคำนึงถึง การป้องกันเหล็กจาก น้ำค้าง
และสภาพอากาศที่แปรปรวน เช่นเดียวกับการเก็บรักษาในหน้าฝน”

Details

สีทาบ้าน

สีทาบ้าน มีทั้งสีทาภายในและทาภายนอก รวมถึงสีน้ำอะครีลิค สีน้ำมัน และสีทางานไม้

Details