พิธีการรดน้ำดำหัวผู้บริหารบริษัทเชียงใหม่วิทยาพาณิชย์

เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา  ทางบริษัทได้มีการจัดพิธีรดน้ำดำหัว
ในวันปีใหม่เมืองแก่ผู้บริหารของทางบริษัทเชียงใหม่วิทยาพาณิชย์
โดยมีผู้บริหารรวมไปถึง คุณวิทยา และ คุณศรีวรรณา เลาหเจริญยศ

VITTAYA X UNITED KINGDOM

หลังจากทริปอินเดียแล้ว ทางบริษัทได้จัดทริปที่ 2 ของปี

ซึ่งรอบนี้ได้พาลูกค้าบินไกลไปประเทศอังกฤษเป็นเวลา 7 วัน

โดยครั้งนี้ได้ท่องเที่ยวทั้งในเมืองหลวง ลอนดอน และเมืองใกล้เคียง เช่น อ๊อกฟอร์ด

สแตรทฟอร์ด อัพปอนเอวอน และบาธ

เวลาการเดินทาง: 23 กุมภา ถึง 1 มีนา

VITTAYA X INDIA

บริษัท วิทยาพาณิชย์ได้พาลูกค้ารายใหญ่ของบริษัทไปท่องเที่ยวที่ประเทศอินเดีย

สามเหลี่ยมวัฒนธรรม เดลลี่- อัครา – ชัยปุระ เป็นเวลา 5 วัน

วันที่ 24 – 28 มกราคม 2561