กระบวนการหลอมเหล็กใน มอก. ฉบับใหม่

ประเทศไทยได้มีการแก้ไข มอก ฉบับใหม่สำหรับ เหล็กเส้นก่อสร้าง
ซึ่งได้มีการใช้ในโรงงานผลิตเหล็กเส้นตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 61 ที่ผ่านมา
ซึ่งจากเดิม เหล็กเส้นกลมนั้นได้ใช้มอก 20-2543 ได้เปลี่ยมมาเป็น มอก 20-2559
ส่วนเหล็กเส้นข้ออ้อย ได้เปลี่ยนจาก มอก 24-2548 มาเป็น มอก 24-2559